Nejlevnější nové byty a rodinné domy v Praze, v Brně a jejich okolí


257 289 311

Naše společnost dlouhodobě vyvíjí maximální úsilí pro prosazení politiky společnosti, kterou jsme, jako otevřený dokument, vyhlásili dne 30.06.2018.

 

Zainteresované strany
(majitelé, zákazník, veřejnost, personál, dodavatelé, státní správa, vlastníci pozemků, finanční partneři)

Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování právních požadavků. Naplnění požadavků všech zainteresovaných stran je naší prioritou.

 

Zákazníci

Naše společnost zajišťuje přípravu, rozvoj a realizaci projektů výstavby obytných domů s cílem uspokojit našim koncovým zákazníkům jejich potřebu bydlení na míru. Zákazníci hodnotí úroveň naší práce, proto naše společnost orientuje své činnosti na naplnění jejich požadavků a očekávání. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je naším cílem předčit očekávání zákazníků. Naším zákazníkem nejsou pouze odběratelé našich služeb, ale i vlastníci nemovitostí a spolupracující finanční partneři, kterým zhodnocujeme svou činností jejich vložené prostředky.

 

Dodavatelé

Dodavatelé jsou nezbytnou součást výrobního řetězce, kvalita dodávaných produktů a služeb má vliv na kvalitu námi dodávaného produktu, který dodáváme našim zákazníkům, proto je nezbytné, aby dodavatelé naplňovali naše požadavky (mj. kvalita, termín, množství, cena). Pro zvyšování úrovně dodavatelsko-odběratelských vztahů naše společnost podporuje rozvoj našich dodavatelů.

 

Personál

Personál je nejdůležitější součástí naší společnosti, proto se snažíme zajistit kvalifikované, motivované a loajální zaměstnance. Od zaměstnanců očekáváme aktivní přístup ke zvyšování jejich odbornosti a součinnost při poskytování kvalitní a komplexní služby zákazníkovi.

 

Organizace

Organizace vytváří, plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran. Pomocí monitorování a analýzy stanovených ukazatelů a příjímání vhodných opatření se společnost snaží neustále zvyšovat efektivnost a účinnost všech procesů systému integrovaného managementu. Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.

 

Životní prostředí

V rámci přípravy záměru projektů obytné výstavby aplikujeme v součinnost s projektovými a inženýrskými dodavateli systematicky přístup z hlediska eliminace možných dopadů na životní prostředí. V tomto směru naše společnost stanovuje kritéria pro výběr svých stavebních dodavatelů a přenáší jejich plnění do smluvních vztahů. Monitorujeme stavební činnosti našich dodavatelů v rámci stanovených požadavků na ochranu životního prostředí a aktivně působíme při jejich naplňování.

U společnosti BEMETT naleznete širokou nabídku vhodných lokalit pro vaše nové bydlení. Nejlevnější nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v Praze a okolí stavíme v lokalitách Praha 8 – Bohnice, Unhošť a Chýně u Prahy. Nízkoenergetické řadové rodinné domy 4+kk a 5+kk využívající tepelné čerpadlo zase v lokalitách Rudná u Prahy, Chýně u Prahy a Nučicích u Prahy.

Naše společnost hledá nové pozemky vhodné pro výstavbu bytů a rodinných domů v Praze, Brně a přilehlém okolí. Kompletní infrastruktura, dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupnost výhodou. Majitelům nabízíme jak přímé odkoupení jejich pozemku, tak výměnu pozemku za byt, či rodinný dům z naší nabídky. Uvítáme nabídku prodeje větších pozemkových celků.